توزیع کتابهای آموزشی زبان انگلیسی

کتاب های زبان آموزان ۸/مهر/۱۳۹۴ توسط مدرسین موسسه فرهنگی آموزشی ساعد، با مدیریت و نظارت خانم شاهی در کلاس ها توزیع شد.کتاب ها طبق برنامه ی موسسه در طول ترم تدریس خواهد شد.

نام کتاب ها طبق پایه تحصیلی به شرح زیر است:

کتاب کلاس
Little Friends+ First Friends 1:Student BookWork Book + CD پیش
First Friends 2:Student BookWork Book +CD اول
Family Friends Starter:Student BookWork Book +CD دوم
Family Friends 1:Student BookWork BookGrammar + CD سوم
Family Friends 1:Student BookWork BookGrammar + CD چهارم
Family Friends 2:Student BookWork Book +CD پنجم
English Time 4:Student BookWork Book + CD ششم
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
مشاوره و گفتگو با ما
ارسال با WhatsApp
EnglishIran