آموزش زبان انگلیسی بر مبنای ارتباط عمومی

جهان امروز بر پایه ارتباطات استوار است . مؤسسه ساعد با هدف پرورش توانایی ارتباط عمومی دانش آموزان خود از روش جدید که امروزه در سراسر کشورهای پیشرفته که در راستای زبان آموزی مورد استفاده قرار میگیرد بهره میبرد . این روش معروف است به :C.L.T

این روش آموزشی با تکیه بر جنبه های کاربردی و علمی زبان میکوشد تا علاوه بر ایجاد فرصتهای مناسب جهت ارتباط طبیعی در کلاس ، زبان آموزان را به مهارتهایی مجهز سازد تا بتوانند خارج از محیط کلاس در شرایط از قبل تعیین نشده توانایی ارتباط مؤثر داشته باشند .

این روش بر خلاف دیگر روشهای مرسوم در ایران زبان آموزان را به طریق گوناگون به تبادیل مفاهیم و اطلاعات ترغیب نموده و در نهایت آنان را به درک پیام گوینده و انتقال موفق پیام خود به شنونده با استفاده از زبان انگلیسی توانا میسازد . از دیگر ویژگیهای روش CLT می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

_ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی از نخستین روز آموزش

_ آموزش مهارتهای چهارگانه زبانی : شنیداری ، گفتاری ، نوشتاری و خواندن ، با تأکید خاص بر مهارت گفتاری

_تقویت مهارت گفتار با بیانی سلیس

_مشارکت زبان آموزان در یادگیری

_ خلق کلاسهای آموزشی پویا از طریق فعالیتهای کلاسی جذاب و موضوعات مورد علاقه زبان آموزان

_ تقویت خود باوری زبان آموزان و غلبه بر ترس ، کمبود یا نبود اعتماد به نفس

_ توجه به فعالیتهای آموزشی نیمه گروهی و گروهی

_ایجاد انگیزه و علاقه به استفاده از زبان انگلیسی جهت برقراری ارتباط با آموزگار و همکلاسیها

_ آموزش غیر مستقیم دستور زبان

_توجه به ویژگی های فردی زبان آموزان

_تلاش در جهت تقویت استقلال فردی دانش آموزان در ارتباط با دیگران

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
مشاوره و گفتگو با ما
ارسال با WhatsApp
EnglishIran