آموزش آواها در موسسه ساعد

شناخت آواها در کودکی رمز موفقیت فراگیری زبان انگلیسی است .هدف از آموزش  Phonics  در مؤسسه ساعد است. کمک به یادگیری حروف الفبا و ارتباط بین این حروف به نو آموزان است آگاهی کودکان از اینکه حروف نمایانگر همان صداهایی هستند که آنان هنگام صحبت کردن به کار میبرند و شناخت آنان از وجود ارتباط با قاعده بین آواها و حروف به آنان کمک میکند تا این قواعد را با تسلط کامل در واژگان آشنا و نا آشنا به کار گیرند و روان بخوانند .با شناخت آواها ، کودکان سریعتر شروع به نوشتن می کنند ، دست خط زیبای و املاء بهتری دارند و در یادگیریزبان از همسالان خود موفق ترندمؤسسه ساعد با علم به اهمیت آموزش Phonics برنامه آموزشی ویژه ای مشتمل بر طیف وسیعی از بهترین منابع آموزش توأم با فعالیتهای شاد مورد علاقه کودکان برای نو آموزان طراحی نموده است که ضمن ایجاد علاقه در آنان حروف الفبا ، آواهای زبان انگلیسی و ارتباط بین این دو را به شیوه ای جذاب و فراموش نشدنی به آنان می آموزد .

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
مشاوره و گفتگو با ما
ارسال با WhatsApp
EnglishIran